Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Gensidige forventninger


Forventninger til medarbejderne

Vi forventer, at du…

Altid tager et barn alvorligt.

Som lærer og pædagog hjælper børnene med frikvartererne, lege, regler for spil og hjælper med samværsregler.

Sørger for den bedst mulige læring og trivsel til hvert barn under hensynstagen til klassen.

Er en tydelig leder af klassen ved at møde velforberedt til undervisningen, sætte grænser for og stille krav til eleverne.

Giver børnene medindflydelse svarende til deres alder – dermed også ansvar for egne handlinger.

Anerkender hvert enkelt barn, så det føler si vellidt.

Informerer eleverne om ordensregler,

samværsregler, elevråd, medansvarlighed og klasseaftaler.

Ikke skælder hele klassen ud, hvis sagen tydeligvis kun drejer sig om enkelte børn.

Er parat til undervisningen, når timen starter.

Sørger for i samarbejde med børnene at forlade et opryddet klasselokale.

Samarbejder med kolleger om klasseaftaler og om information til hjemmene – ugeplaner og lektier.

Samarbejder med kolleger, ledelse og skolebestyrelse om anti-mobbestrategi og evt. foranstaltninger over for elever.

Samarbejder med forældrene omkring det enkelte barn og kontakter hjemmet hurtigst muligt, når der er behov herfor.

Inddrager elever og forældre i samarbejde om elevens faglige, personlige og sociale mål.

 

Forventninger til børnene

Vi forventer, at du…

Er en god kammerat, der fx hjælper de yngre.

Er en god kammerat, der ikke vil være med til, at nogen behandles uretfærdigt.

Giver din mening til kende.

Taler til den, du måske er sur på, i stedet for at tale om ham eller hende.

Taler pænt og venligt til både kammerater og voksne.

Overholder klassens og skolens ordensregler.

Deltager/støtter op om elevrådsarbejdet.

Deltager aktivt i undervisningen.

Selv medvirker til at blive så dygtig, som du kan.

Selv finder ud af, om du har lektier for, hvis du ikke har været i skole.

Er klar til undervisning og sidder på din plads, når timen begynder.

Har orden i din skoletaske og har de ting med, du skal bruge.

Hjælper til med at holde skolen pæn, både ved dukseordning og almindelig oprydning.

Behandler genstande på skolen pænt og står til regnskab for evt. ødelæggelser.

 

Forventninger til forældrene

Vi forventer, at du…

Hjælper dit barn til at have skoletasken pakket og i orden.

Sender et udhvilet barn i skole.

Sørger for, at dit barn får tilstrækkeligt at spise.

Sørger for, at der bliver tid til forberedelse hjemme hver dag – gerne sammen med barnet.

Holder dig orienteret på forældreintra.

Laver klare aftaler med dit barn hjemmefra.

Roser dit barn for fremskridt, indsats og kammeratskab.

Både i tale og handling viser dit barn, at du støtter skolens mål om at udvikle børnenes forståelse for medansvarlighed og god opførsel.

Dagligt spørger til dit barns skoledag.

Er opmærksom på, at der kan opstå misforståelser, når børn hjemme fortæller om skolen og dens aktiviteter. Kontakt – hellere en gang for meget end en gang for lidt – den pågældende lærer.

Deltager aktivt i forældremøder, skole/hjemsamtaler og arrangementer i klassen.

Tager ansvar og kontakter andre forældre på en respektfuld måde ved uoverensstemmelser mellem jeres børn.

Vil være med til at tale åbent om faglig og social trivsel samt mobning.

Meddeler lærerne om udfordringer og begivenheder, som kan påvirke barnets faglige og sociale trivsel i skolen.

Udviser fælles ansvar for klassen og skolen.

Taler pænt om skolen, andre børn og andre forældre i dit barns påhør.