MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Forældrerepæsentanter

Præsentation af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

 

Hans Andersen (Formand)

Hans Andersen

Har barn på: Afdeling Hyllinge.

Barns klassetrin: 5.

Særlige interesseområder/motivation: Jeg har ingen særlige interesseområder, men jeg tænker, at alle børn skal have det bedste, som folkeskolen kan tilbyde. Skal jeg pege på noget, må det nok være trivslen på skolen – både for børn og ansatte – da jeg mener, at trivslen er vigtigt for at kunne opnå de bedste muligheder for læring.

Desuden tænker jeg, at det er vigtigt, at skolen - på trods af 6 afdelinger - fremstår som en samlet skole, men at der samtidigt er plads til lokale traditioner og relationer til det omkringliggende samfund.

Erfaring med bestyrelsesarbejde: Jeg har siddet i Lille Næstved Skoles bestyrelse siden sammenlægningen i 2016. Før det sad jeg et år som suppleant i bestyrelsen på Hyllinge Skole, og jeg var også med i overgangsbestyrelsen i forbindelse med sammenlægningen.

Trine Egeberg (Næstformand)

Trine Egeberg

Mit navn er Trine Egeberg. Jeg er 47 år, og mange af jer kender mig sikkert fra mine snart 13 år i bestyrelsen, heraf flere perioder som formand. Jeg har på nuværende tidspunkt kun Mads tilbage på skolen i 9. klasse. Grunden til, at jeg alligevel har valgt at tage en tjans mere i bestyrelsen, er selvfølgelig først og fremmest min helt grundlæggende interesse i at sikre vores skole i en turbulent tid for folkeskolen i Næstved.

At politikerne endnu ikke er blevet enige om at give os ro til at arbejde med det, der er vigtigst, nemlig at sikre vores børn den bedst mulige skolegang, er stærkt motiverende for, at jeg har valgt at hjælpe en ny bestyrelse med mange nye medlemmer godt i gang. Jeg tror på, at min viden og kendskabet til det politiske spil omkring skoleområdet, vil være til gavn for den nye bestyrelse og vigtigst til gavn for vores skole, så vi sammen kan være med til at sørge for ro på området og dermed sikre optimale vilkår for skolens ledelse og lærere, for kun sådan får vores børn den skole de, fortjener.

Jeg glæder mig til at arbejde for jer og vores børn en gang mere.

 

Asbjørn Rylund

Asbjørn Rylund

Jeg er 45 år, bor sammen med Bitten og vores 2 børn i Tornemark. En stor del af min fritid bruger jeg på sport, da både jeg selv og vores børn spiller fodbold.

Har børn på denne afdeling: Sandved og Fuglebjerg. Børns klassetrin: 5. klasse og 8. klasse.

Motivation for at tiltræde bestyrelsen: For at være med til at bidrage til, at vi får en samlet forståelse af ”en” skole, hvor alle 6 afdelinger fungerer som en samlet enhed, men uden at den enkelte afdeling giver afkald på unikke traditioner og tilhørsforholdet til lokalsamfundet.

Særlige interesseområder ift. skolebestyrelsesarbejdet: Arbejde for en samlet skole, hvor der er plads til alle 6 afdelinger.

 

Jakob Nordman Larsen

Jakob Norman Larsen

Jeg er 47 år, opvokset i Karrebæksminde med 10 gode år på Karrebæk Skole. Jeg bor nu i Næstved med min kone og to døtre. Jeg arbejder på Brøderup Efterskole på 15. år med arbejdsopgaver og ansvar indenfor IT, markedsføring og foto. Min fritid bruges på min familie og venner, samt at vedligeholde min fysiske formåen.

Har børn på denne afdeling: Herlufsholmvej. Børns klassetrin: 1. og snart førskole.

Andre tilknytningsforhold til skolen: Min svigermor har været på skolen igennem 40 år.

Motivation for at tiltræde bestyrelsen: Min lyst til at engagere mig i mine børns skole og skolegang samt sikre, at Lille Næstved skole fortsætter med at være det fyrtårn, det har været i mange år. Derudover at være med til at videreudvikle skolen inden for de allerede valgte værdier.

 

Jesper Brink

Jesper Brink

Jeg er far til Yohannes i 8.G og Marta i 3. klasse. Jeg er 53 år bor i Sneslev ved Fuglebjerg og har tidligere været repræsenteret i skolebestyrelsen for Fuglebjerg skoleJeg har en længere erfaring med bestyrelsesarbejde i et stort infrastruktur-firma og arbejder på 20. år som leder for ca 30 mand.

 

Jimmy Otto Hass

Jimmy Otto Hass

Mit navn er Jimmy Otto Hass, er årgang 1964 og bosiddende i Karrebæksminde. Jeg har tre børn i 4., 6., og 8. klasse, hvoraf de to yngste går på afd. Karrebæk. Begrundelsen for deltagelse i skolebestyrelsen er et ønske om aktivt at søge at forbedre rammerne for vores børns skolegang.

 

Kim Hald-Sørensen Rydahl

Kim Hald-Sørensen Rydahl

Jeg har en baggrund inden for ledelse og det socialpædagogisk område. Jeg har gennem en årrække været involveret i del i frivilligt bestyrelsesarbejde inden for forskellige områder – både på dagtilbudsområdet, skoleområdet og på udsatteområdet. Det handler om at involvere mig i mine børns opvækst, i vores by og i samfundets udvikling, der hvor jeg bedst kan bidrage.

Har børn på denne afdeling: Afdeling Karrebækvej og afdeling Herlufsholmvej. Børns klassetrin: 1.E og 5.C.

Motivation for at tiltræde bestyrelsen: Folkeskolen er en af de vigtigste samfundsinstitutioner under vores børns opvækst og en væsentlig dannelsesfaktor i forberedelsen til livet. Samarbejdet mellem elever og undervisere, mellem skole og forældre og mellem skole og samfund, er en af de grundsten som fremtiden hviler på. Vores børns daginstitution og skolegang kan efter min opfattelse ikke undervurderes – Det er her, drivkraften til især den professionelle del af livet skabes og afgøres, om hvorvidt drivkraften skabes ”på trods af” eller ”på grund af”. Samspillet mellem forældre, elever, undervisere og ledelse kan gøre forskellen.

Særlige interesseområder ift. skolebestyrelsesarbejdet: For mig handler det om skabe en skole, der giver elever lyst til at lære. At opføre sig ordentligt og være nysgerrig på viden, er to af de vigtigste forudsætninger for at lykkedes i livet. En skole, som konstant værner om det læringsmæssige fundament, sociale fællesskab og er bevidst om sin kultur og traditioner. Vel at mærke uden at miste ambitionen om at blive bedre på alle parametre hele tiden. En skole, som er ambitiøs på sine egne og elevernes vegne.

 

Majbrit Kristiansen

Majbrit Kristiansen

Jeg er 42 år og bor i Lille Næstved med min mand og mine 4 børn på 11, 14, 16 og 17 år. Jeg arbejder til dagligt som intensivsygeplejerske og er aktiv i bestyrelsen i en idrætsforening i Næstved på 5. år. Jeg har 2 børn på Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej, i 8. og 5. klasse. Mine 2 største børn har også gået på Lille Næstved Skole, og jeg har derfor været tilknyttet skolen de sidste 12 år.

Jeg har nu 2 gange prøvet at have børn fra 0. til 9. klasse på skolen og derefter sendt dem videre ”ud i verden” efter 10 år på Lille Næstved Skole. Det har været en god oplevelse, og de har været både fagligt og socialt parate til at møde verden uden for folkeskolen. Det skyldes både det høje faglige niveau på skolen generelt men også en flok dygtige, engagerede lærere, som er forbilleder for børnene i forhold til at være gode kammerater og empatiske mennesker.

Jeg vil gerne bruge tid på, sammen med den øvrige bestyrelse, at sikre, at skolen har de bedste muligheder for at rekruttere engagerede lærere. Og at de lærere bliver ”rustet” til at møde vores meget forskellige børn på hver deres præmisser, så alle elever kan gå ud af 9. klasse, parate til at møde verden på en god måde og med gode oplevelser i rygsækken. Og med stolthed kan sige, at de har gået på Lille Næstved Skole.

 

Mette Christiansen

Mette Christiansen

Jeg hedder Mette Christiansen. Jeg bor i Fuglebjerg med min mand og vores to børn.

Jeg har børn på henholdsvis 5. & 7. klassetrin i skoleåret 18/19. Jeg har valgt at genopstille til skolebestyrelsen, da jeg har et stort ønske om at få mest mulig indflydelse på den hverdag og de rammer, hvori børnene tilbruger en stor del af deres tid.

Jeg har deltaget i skolebestyrelsens arbejde de stidste 4 år.

 

Mette Restrup

Mette Restrup

Mor til 3 og arbejder til daglig som guldsmed. Har deltaget i forældreråd i børnehaven, samt arbejdet frivilligt i en fodboldklub.

Har børn på denne afdeling: Herlufholmvej. Børns klassetrin: O.D, 1.E & 8.A.

Motivation for at tiltræde bestyrelsen: Ønsket om at bakke op om mine børns skole og at være med til at bibeholde både højt fagligt niveau og en socialt velfungerende skole. Derudover håber jeg, at vi kan gøre det endnu bedre med input fra både personalet og forældre.

 

Nermin Hodžić

Nermin Hodžić

Jeg er 37 år og bor sammen med min kone Lejla og datter Nejla i Vallensved. Nejla går i 2.H på afd. Hyllinge, og det er derfor, jeg er valgt fra afdeling Hyllinge sammen med Hans.

Jeg er glad for at være en del af skolebestyrelsen og vil arbejde med skolens anti-mobbe-strategi og udvikle skolen, så den fortsat er en af de bedste i kommunen. Vi skal bevare det gode, som skolen har, og at LNS er blevet ”tilvalgt” skole på næsten alle afdelinger.

Herudover vil jeg bidrage til, at alle elever trives godt, og at der bliver godt sammenhold på alle afdelinger, fordi god trivsel giver gode resultater – glade elever og medarbejdere.

 

Peter Johansen

Peter Johansen

Har erfaring fra skolebestyrelsesarbejde gennem de sidste 4 år dvs. 2 år før sammenlægningen og de første 2 år efter. Bor i hus i Næstved tæt ved Herlufsholm allé, er gift og har 3 børn.

Har børn på denne afdeling: Afd. Herlufsholmvej. Børns klassetrin pr. august 2018:  3. og 6. klasse.

Andre tilknytningsforhold til skolen: ”Kun” mine børns skole og den lokale folkeskole.

Motivation for at tiltræde bestyrelsen: Interesse for skolens drift og dennes ambitioner på børnenes vegne. Her være med til at sikre et konstant fokus på at opnå de bedst mulige rammer for børnenes udvikling (socialt, fagligt, kreativt m.v.) ud fra, hvad vi kan beslutte lokalt af principper og retningslinjer m.v. indenfor den enkelte skole og ud fra, hvad der er givet af vilkår udefra.

Særlige interesseområder ift. skolebestyrelsesarbejdet: Interesse for at bevare/understøtte årsagerne til, at Lille Næstved Skole performer som en af de bedste skoler, med et godt undervisnings- og arbejdsmiljø og herved et sted, hvor det er let at rekruttere til. Endvidere interesse for koblingen mellem skolen og ”verden” omkring den i.f.t. uddannelser, erhvervsliv og miljø m.v.

 

Tanja Erkildstrup Vinston

Tanja Vinston

Jeg har to børn, en pige der går i vuggestue og en dreng der går i 0. Klasse på Afdeling Karrebækvej. Jeg er pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi, med speciale i kvalitet i dagtilbud og har et stort kendskab til  børne- og ungdomsområdet. Derudover har jeg mange års erfaring med forældrebestyrelses- og rådsarbejde.

Jeg er af person meget nysgerrig og søger gerne indflydelse, hvorfor det også er naturligt for mig at deltage i bestyrelsens arbejde på Lille Næstved Skole. Jeg mener desuden, at indsigt ofte giver både forståelse og en god forudsætning for dialog.

Jeg glæder mig blandt andet til at deltage, når bestyrelsen skal arbejde videre med brobygning mellem dagtilbud og skole, og til at lære folkeskolen meget bedre at kende.