Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Velkommen til skolestart 2024

Det er med stor glæde, at skolen byder jer velkommen til at lade jeres børn indskrive til start i førskolegruppe fra 1. april 2024 samt i børnehaveklasse fra august 2024.

Indskrivningen foregår elektronisk i uge 45 og 46 via Borger.dk.

Skoleparathed
Skolestarten er for de fleste børn et vendepunkt i deres liv. De siger farvel til en tryg og kendt tilværelse i børnehaven eller hjemmet og goddag til en noget anden hverdag i en helt ny kultur med skolegang - og for de fleste børns vedkommende - en skolefritidsordning. At være parat til denne tilværelse er vigtig, og skolen ser det som sin opgave - sammen med forældrene - at give børnene så tryg og god en skolestart som muligt.

Ønsker om udsat skolestart
Skolen indskriver p.t. børn født i 2017 og 2018. For børn født i 2018 er det muligt at ansøge om udsat skolestart. Ansøgningsskema kan rekvireres i jeres barns daginstitution og sendes i udfyldt stand til Bente Madsen – Herlufsholmvej 16 eller benma@naestved.dk  senest 1. november 2023. Hvis barnet ikke går i daginstitution, kan skemaet rekvireres på skolen.

Behov for støtte?
Til børn, der har behov for særlig hensyntagen eller støtte (f.eks. på grund af tale-, høre-, syns- eller bevægelsesbesvær, sygdom og lignende), kan der ydes hjælp under skolegangen. Det er vigtigt, at skolen allerede fra starten kan yde den hjælp, der i hvert enkelt tilfælde er behov for. Derfor opfordres forældrene til at gøre bemærkninger herom ved indskrivningen.

Svar på spørgsmål
På disse sider gives en række oplysninger, som har til hensigt at belyse mange af de spørgsmål, som opstår i forbindelse med indskrivningen. Hvis I har behov for at lære os nærmere at kende, før I træffer jeres valg, er I naturligvis velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf. 55 88 80 00 for at tale med en relevant fagperson.

Skolefritidsordningerne
Skolen har fine pladsforhold til fritidsordningerne, såvel på de udendørs legearealer som indendørs i kombinationslokalerne, hvor vi tilstræber at skabe et helhedsorienteret indskolingsmiljø med fælles mål for udviklingen af det enkelte barns faglige og sociale kompetencer. Vi har en velfungerende fritidsordning, hvor leder og pædagoger indgår i et tæt samarbejde med børnehaveklasseledere og lærere om at skabe sammenhæng og helhed i børnenes skoledag. Booking af SFO sker digitalt via ”NemBørn”, som findes på kommunens hjemmeside www.naestved.dk under fanen ”Familie, børn og unge” og ”Dagtilbud til børn”. Der skal logges på med MitID. 
 Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte SFO-leder Peter Holm Christensen på telefon 55 88 80 04.

Klassedannelse
Når jeres børn starter i førskole, vil de blive fordelt i grupper, som tilstræbes at være lige store og med ligelig fordeling af piger og drenge. I vil blive informeret om klassedannelse, kommende børnehaveklasseleder og primærpædagog samt blive indbudt til 1. forældremøde, som er placeret inden sommerferien.

Vil I vide mere?
Hvis I vil vide mere eller har spørgsmål i forbindelse med indskrivningen, er I meget velkomne til at søge yderligere information og vejledning hos Bente Madsen på 55 88 80 14.