Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Indskrivning til børnehaveklasse 2024

Så er det snart tid til indskrivning af børn til børnehaveklasse 2024/25

Hvilke børn skal indskrives

Optagelse i børnehaveklasse er obligatorisk for børn, der er født i 2018, samt for de børn, der er født i 2017, og har fået bevilget udsat skolestart i indeværende skoleår.

Børn, der er født mellem den 1. januar og 30. september 2019, kan optages i børnehaveklasse, hvis forældrene ønsker det. Forudsætningen er, at børnene må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklasse med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Vurderingen foretages af skolens pædagogiske leder.

Hvor skal barnet starte

Er du i tvivl om, hvilken skole dit barn hører til – gå ind på www.naestved.dk – søg på ”folkeskoler”. Se skoler og skoledistrikter på kort.

Distriktsskolen vil, så vidt det er muligt, placere barnet på den afdeling, der er tættest på barnets bopæl.

Har du af helt særlige årsager ønske om, at dit barn bliver placeret på en bestemt afdeling, kan dette skrives i ”Vigtig information til skolen”, men skolen kan ikke garantere, at ønsket bliver opfyldt. Der er vigtigt at pointere, at der ikke er frit afdelingsvalg, ligesom der ikke er søskendegaranti.

Hvis du ønsker dit barn optaget i en anden skole end distriktsskolen, udfylder du webformularen med den ønskede skole. Børn kan optages på den ønskede skole i henhold til regler om frit skolevalg – reglerne kan ses på www.naestved.dk - søg på ”skolestart”.

Webformularen skal ligeledes udfyldes, hvis du ønsker dit barn optaget i privatskole.

Optagelse i førskolegruppe og SFO

Kommunalt pasningstilbud til de børn, der skal starte i 0. klasse i august, er en SFO førskolegruppe på skolen, der starter 1. april.

Hvis du ønsker kommunalt pasningstilbud (SFO - førskole) pr. 1. april, skal du booke plads, når du har modtaget meddelelse om, hvilken skole og afdeling dit barn er optaget på. Booking af SFO sker digitalt via ”NemBørn”, som findes på kommunens hjemmeside www.naestved.dk under fanen ”Familie, børn og unge” og ”Dagtilbud til børn”. Der skal logges på med MitID. 

Børn, der skal starte på en privatskole, som ikke har et førskoletilbud, kan blive i deres dagtilbud, indtil privatskolens tilbud starter. Husk selv at melde ud af dagtilbuddet via ”NemBørn”.

Hvem skal indskrive?

Forældre med forældremyndighed skal foretage indskrivningen via digital selvbetjening. Dette gøres på Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk - søg på ”skolestart” – eller via www.borger.dk. Du skal logge på med MitID.

Har du problemer med at logge på med MitID, kan du kontakte Borgerservice i åbningstiden på 5588 4000 eller ved personlig henvendelse. Borgerservices åbningstider kan findes på www.naestved.dk – søg på ”personlig betjening”.

Indskrivning af plejebørn foregår manuelt ved henvendelse på distriktsskolen.

Fælles forældremyndighed, ikke samboende

Hvis der er fælles forældremyndighed, skal den forælder der indskriver barnet sikre sig, at den anden forælder får givet sit samtykke til indskrivningen via blanketten, som findes på www.naestved.dk. Blanketten videresendes til distriktsskolen.

Frist for webindskrivningen

Webindskrivningen skal foregå i perioden 6. til 19. november 2023 (uge 45-46).

Hvis du har problemer med webindskrivningen, skal du henvende dig på distriktsskolen for at få hjælp. Du kan ligeledes orientere dig på distriktsskolens hjemmeside.