Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Forlagt undervisning


Regler for aktiviteter uden for skolens område

· Udflugter
· Ekskursioner
· Badning
· Cykling
· Kørsel i privatbiler

Udflugter i nærmiljøet (Næstved Kommune) og til særlige arrangementer med bus til døren:
Der deltager én lærer pr. klasse samt evt. forældre (efter lærerens ønske)

Ekskursioner:
Der deltager to lærere pr. klasse eller en lærer og en eller flere forældre

Generelt:

1. En af de deltagende lærere er turansvarlig.
2. Den turansvarlige koordinerer alt - herunder realistiske tidsplaner, pakning af evt. førstehjælpskasse, mobiltelefon, klasseliste m.m.
3. Den turansvarlige sikrer, at hjemmene og skolens / afdelingens kontor orienteres skriftligt og i god tid ved al forlagt undervisning - husk relevante tidspunkter, så forældrene kender møde- og hjemkomsttid.

4. Indhent evt. forældretilladelser til særlige arrangementer og undersøg, om eleverne lider af allergi, sygdomme osv. Forældrene kan udfylde et skema med særlige elevoplysninger. Skemaet udleveres af kontoret.
5. På alle ture medbringer de voksne mobiltelefon. Såfremt egen telefon benyttes, skal nummeret være kendt af skolens kontor.
6. Lærerne medbringer liste over deltagende elever med hjemmenes telefonnumre. Skolens kontor orienteres om elever, der uden afbud ikke er mødt  ved afgang.
7. Lærerne kan i særlige tilfælde fravige skolens regler vedrørende elevers brug af mobiltelefon.
8. Ved skift af opholdssted/transportmiddel, foretages optælling og evt. navneopråb.
9. Er man i tidsnød, skal man vente til næste bus/tog, så man er sikker på at have alle med.
10. Ved korte perioder på egen hånd (i Zoo, på Strøget..) sikrer den turansvarlige, at klassen opdeles i små grupper, der er ansvarlige for hinanden og sikrer, at ingen går alene.
11. Ved sen hjemkomst i forhold til elevernes alder, sikrer den turansvarlige, at alle bliver afhentet/ følges med andre elever hjem.
12. Ved forsinket hjemkomst ud over 30 min. igangsætter turansvarlig lærer telefonkæde til forældre og skolens kontor orienteres.

Badning med elever i åbent vand:

1. Der skal altid være mindst én medarbejder tilstede, som kan foretage livredning og genoplivning.
2. Der skal være mindst to medarbejdere tilstede, som kan svømme. Den ene skal markere ydergrænsen for badningen, den anden skal holde øje med badningen fra stranden.
3. Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra børnenes forældre på, at de må deltage i badningen.
4. Udflugten skal forberedes med børnene hjemmefra.
5. Der må ikke benyttes oppusteligt badelegetøj.
6. Der medbringes mobiltelefon og noteres adresse på badestedet mht. alarmering.
7. Der må kun bades ved vandtemperaturer over 15 grader

Cykling:

1. Forældre orienteres op til 6. klassetrin. Hvis en forælder ikke kan acceptere transportmåden, skal anden løsning findes.
2. Eleverne bør cykle med cykelhjelm, men det er forældrenes afgørelse, ligesom det også er forældrenes ansvar, at barnets cykel er i forsvarlig og lovlig stand.
3. Som udgangspunkt cykler to lærere eller en lærer og en forælder med en klasse - en foran og en bagved. I de ældste klasser må èn lærer cykle med klassen og læreren cykler midt i gruppen. Fortrop og bagtrop er forud grundigt instrueret af læreren, som også skal medbringe mobiltelefon.
4. Alt efter alderstrin kan læreren vurdere og beslutte, at eleverne sendes af sted i små hold til bestemmelsesstedet - efter nøje instruktion.
5. Cykling er en god og sund transportform, som er forbundet med problemer, jo større gruppen er. Eleverne glemmer at holde afstand, at tage hensyn til andre cyklister og at overholde færdselsloven. Derfor skal der i klassen laves klare aftaler, inden man tager af sted.

Kørsel med elever i egen/privat bil:

· Skolens ledelse anbefaler, at man som medarbejder, så vidt muligt, ikke transporterer/kører med elever i egen/privat bil. Rent forsikringsmæssigt er det dog således, at eleverne dækkes af chaufførens ansvarsforsikring (kilde: Risikostyring og Arbejdsmiljøkontoret i Næstved).

Ved uheld:

1. Såvel tilskadekomne, som uskadte elever bringes i sikkerhed.
2. Yd om nødvendigt førstehjælp og tilkald nødvendig hjælp.
3. Tilskadekomne elevers forældre orienteres pr. telefon.
4. Hvis situationen tillader det, bliver en voksen hos den/de tilskadekomne og øvrige fortsætter turen.
5. Medfører uheldet forsinket hjemkomst, sættes telefonkæde til hjemmene i gang. I alvorlige tilfælde orienteres en leder pr. telefon.
6. Ved mindre uheld orienteres leder efter hjemkomst og senest dagen efter. Lederen afgør, om orienteringen også skal være skriftlig og evt. videresendes til CUD.

Mangler en elev:

1. Stop og lad en lærer søge efter eleven.
2. Ring til skolens kontor/ en leder, politiet og elevens forældre.
3. Øvrige elever og en lærer fortsætter evt. turen eller tager hjem efter aftale med lederen.
4. Ved hjemkomst udarbejder turansvarlig skriftlig redegørelse til ledelsen.
5. Redegørelsen fremsendes til CUD

Ved skolestart gøres alle lærere opmærksomme på, at forlagt undervisning afvikles i forhold til ovenstående. Forbedring af procedure fremsendes til Ledelsen.
Afvigelser fra ovenstående kan kun ske efter aftale med en leder.

Skolens telefon: 55 88 80 00.