Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Skolens værdier


Skolens værdier

 

Ansvarlighed og handling

Eleverne har sammen med forældrene et medansvar for elevernes læring. Alle er vi ansvarlige såvel for skolen som for os selv. Dette forudsætter aktiv deltagelse i skolens fællesskab.Vi bestræber os på at være konsekvente i vores handlinger, da dette viser tydelighed, ansvarlighed og respekt for fællesskabet. Herved skabes grundlag for en tryg hverdag og et positivt læringsmiljø.

Gennem ansvarlighed og handling sikrer vi et trygt læringsmiljø.

Engagement og faglighed

Vi vil have et læringsmiljø, der fremmer trivslen for såvel den enkelte som fællesskabet. Engagement er en nødvendighed for den enkelte og i samarbejdet for at skabe gejst og arbejdsglæde. Faglighed er en grundsten, og vi vil udvikle solide faglige kompetencer. Læring på et højt fagligt niveau giver øget indsigt og viden for den enkelte. Alle yder vi det optimale for at sikre engagement og høj faglighed.

Engagement og faglighed er to sider af samme sag.

Tradition og udvikling

Gode traditioner giver alle skolens parter fællesskabsfølelse og positive oplevelser. Skolen arbejder derfor på at bevare og videreudvikle disse. Lille Næstved Skole bygger på gode værdier og traditioner fra alle afdelinger. Udvikling er en forudsætning for hele skolens virke. De personlige og faglige kompetencer udvikles løbende. Udviklingen af samarbejde, de fysiske rammer og nye traditioner prioriteres højt.

På Lille Næstved Skole går tradition og udvikling hånd i hånd.

Trivsel og tryghed

Vi arbejder for, at alle elever trives og er i positiv udvikling. Elevernes læring skal fremmes i et trygt læringsmiljø, hvor forældre og personale skal bakke op om elevernes fællesskabsfølelse og sociale ansvarlighed. Tryghed og trivsel sikres gennem en god omgangstone og et inkluderende miljø, hvor forskellighed er en værdi.

Skolen skal være et sikkert sted at færdes, og alle elever har mulighed for at være trygge i fællesskabet.