Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Skolens foranstaltninger


Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne til den enkelte medarbejder. Dette skal bl.a. sikre et rimeligt forhold mellem forseelse og foranstaltning.

Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte lærer derfor anvende en række foranstaltninger som fx reprimande, at sætte en elev ”uden for døren”, at henvise en elev til samtale med skolens Akt-medarbejder eller tilsvarende mindre indgribende foranstaltninger end dem, der er nævnt i Bekendtgørelse nr. 320 om fremme af god orden i folkeskolen.

Efter samtale med eller meddelelse til forældrene kan den enkelte medarbejder endvidere anvende de i Bekendtgørelse nr. 320 fastsatte foranstaltninger om eftersidning og midlertidig udelukkelse fra undervisning. Skolens ledelse inddrages ved beslutninger om overflytning til parallelklasse eller overflytning til anden skole.

Elever, hvis påklædning er mangelfuld eller virker anstødelig på skolens medarbejdere, vil blive sendt hjem til omklædning.

Elever og forældre skal have særlig opmærksomhed på, at skolen kræver erstatning, hvis eleverne bortkaster eller beskadiger skolens ejendele, samt at skolen inddrager og opretholder inddragelsen af private genstande ud over skoletiden, hvis elever:

• Medbringer genstande, som kan virke faretruende på andre.

• Tænder eller har anvendt mobiltelefoner eller andre digitale multimedier uden forudgående aftale med skolens personale.
Genstande (fx telefon, ipad, pc eller lign), der inddrages jf. ovenstående, vil tidligst blive ud leveret efter den følgende dags undervisning.

• Anbringer cykler eller knallerter uden for de af skolen anviste pladser.
Cykler og knallerter udleveres til eleven efter kl. 15.30 samme dag.