Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Skolens ordensregler


Din adfærd skal være hensynsfuld i forhold til fællesskabet og i overensstemmelse med skolens værdier, og du skal behandle skolens ting ordentligt.

Mobning tolereres ikke.

Medarbejdernes anvisninger skal altid følges, og du skal rette dig efter anvisninger fra skolepatruljer og cykelvagter.

Skolen er ikke ansvarlig for cykler, penge, tøj og værdigenstande, som du medbringer.

Din påklædning må ikke være mangelfuld eller virke anstødelig på skolens medarbejdere.

Hovedbeklædning indendørs er ikke tilladt, medmindre hovedbeklædningen er religiøst betinget.

På skolen må du ikke have tændt mobiltelefon eller anvende multimedier, der kan fotografere, optage lyd eller gå på nettet. Medarbejderne kan dispensere fra denne regel til planlagte aktiviteter.

Det er ikke tilladt at ryge, indtage eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer.

Frikvartererne tilbringes udendørs, men i tilfælde af dårligt vejr giver kontoret besked om indeordning.

Eleverne i udskolingen har udeordning fra påske- til efterårsferien.

Snekastning er forbudt – dog kan der anvises område for snekastning. Dette gøres af ledelsen på skolen.

Det er kun tilladt at køre på cykel, skateboard, rulleskøjter eller lignende på de anviste legeområder.

Elever, der benytter sig af ovenstående, skal bære sikkerhedsudstyr efter personalets anvisning.

Cykler og knallerter skal anbringes på de anviste pladser.

Du må ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en medarbejder.

Dokumenter