MENU
Aula_close Layer 1
Lille Næstved Skole
Mobil menu

Retningslinjer for frit skolevalg

 


Næstved Kommune har frit skolevalg, og skolerne skal optage elever med bopæl uden for skolens distrikt, hvis der ikke i forvejen er 24 elever i klasserne.

Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser på en skole, foretages valget efter følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.

2. Søskende til elever på skolen går forud for andre.

3. Nærmereboende går forud for fjernereboende.

4. Lodtrækning, hvis ikke ovenstående fører til en prioritetsorden.